DONIRAJTE
 

Vašu novčanu donaciju, s obaveznom naznakom "Donacija", možete uplatiti u bilo kojoj pošti, banci ili
putem e-bankinga na račun Merhameta-Sandžak

Dinarski račun Merhameta-Sandžak:

KOMERCIJALNA BANKA A.D. NOVI PAZAR

205-0000000149733-96

Za više informacija možete se obratiti pozivom na broj telefona:

020 331 960 i/ili slanjem e-maila na adresu: merhamet@verat.net

U rubrici “Budite uključeni”, možete saznati višem o različitim vidovima pomoći Merhametu-Sandžak

 

 


Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

 

 

 

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET