AKTUELNO


Novi Pazar za nove poslove Inicijativa za inkluziju FAZA III - Konačne liste 05. 2022.

Objavljene konačne liste korisnika u okviru projekta „NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE“ koji je deo programa Nemačke razvojne saradnje: Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju FAZA III. 

Konačna lista NEZAPOSLENI GIZ III
Konačna lista POSLODAVCI GIZ III
Konačna lista SAMOZAPOŠLJAVANJE GIZ III
Konačna lista SOCIJALNO PREDUTETNIŠTVO GIZ III

Odluka NEZAPOSLENI GIZ III
Odluka POSLODAVCI GIZ III
Odluka SAMOZAPOŠLJAVANJE GIZ III
Odluka SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO GIZ III


Novi Pazar za nove poslove Inicijativa za inkluziju FAZA III - Preliminarne liste

04/22 - Objavljene Preliminarne liste korisnika u okviru projekta „NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE“ koji je deo programa Nemačke razvojne saradnje: Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju FAZA III. 

Socijalna preduzeća GIZ - pdf
Nezaposleni GIZ - pdf
Poslodavci GIZ - pdf
Samozapošljavanje GIZ - pdf

Završna konferencija i predstavljanje rezultata projekta „Podrška učenju i razvoju dece romske nacionalnosti kao odgovor na kovid 19“  

Završna konferencija projekta „Podrška učenju i razvoju dece romske nacionalnosti kao odgovor na kovid 19“ koji realizuje Muslimansko humanitarno društvo “Merhamet – Sandžak” održana je 23. Februara 2022. godine u Dobrosusedskom klubu – MHD “Merhamet-Sandžak“ Novi Pazar.

Prisutnima su se obratili predsednik MHD “Merhamet – Sandžak” Ismet Suljović, predstavnik MHD “Merhamet-Sandžak“ - projektni koordinator Adnan Bahović i trener-ekspert u oblasti digitalne kompetencije Ajša Bahović Latifović.

Predstavljeni su ključni zadaci projekta koji su proizašli iz dugogodišnjeg rada sa ovim zajednicama i njihovim potrebama. Završnoj konferenciji projekta su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, obrazovnih ustanova, civilnog sektora, romske nacionalne manjine u Novom

Pazaru, sa kojima se aktivno sarađivalo tokom realizacije projekta.

Projektom su unapređene aktivnosti koje su usmerene kao podrška odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima. Kroz projekat je realizovana obuka/radionice za 30 dece romske nacionalnosti u oblasti digitalnih kompetencija. Projekat se realizuje od jula 2021. do marta 2022. godine

u cilju poboljšanja socijalne uključenosti Roma podsticanjem i pružanjem podrške u obrazovanju. Projekat se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa

Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Novi Pazar za nove poslove! 

U okviru projekta "Novi Pazar za nove poslove" koji finansira Nemačka međunarodna saradnja, a implementira GIZ objavljena je preliminarna lista korisnika za javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlađe ispod 30 godina, za proces edukacije, mentorstva i obezbeđivanja subvencije za samozapošljavanje - za proces edukacija za upravljanje sopstvenim poslom i razvoj individualnog biznis plana.

Projekat sprovodi Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom SEDA, Inicijativom za razvoj i saradnju IDC i MHD "Merhamet - Sandžak". -  preuzmite dokumentaNovi Pazar za nove poslove Inicijativa za inkluziju FAZA III - Javni poziv / Produžen rok za prijavu na javne pozive  18.02.2022.

Produžen rok za:

za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povratnike, rome i mlade ispod 30 godina, za proces dokvalifikacije i prekvalifikacije i/ili zapošljavanja kod poznatog poslodavca - preuzmite dokumenta

za izbor poslodavaca za dodelu podrške za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima kroz dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih sa posebnim naglaskom na povratnike, rome i mlade do 30 godina - preuzmite dokumenta


Novi Pazar za nove poslove Inicijativa za inkluziju FAZA III - Javni poziv! 

Objavljeni novi javni pozivi u okviru projekta projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju FAZA III.

Objavljeni su pozivi:

za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povratnike, rome i mlade ispod 30 godina, za proces dokvalifikacije i prekvalifikacije i/ili zapošljavanja kod poznatog poslodavca - preuzmite dokumenta

za izbor poslodavaca za dodelu podrške za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima kroz dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih sa posebnim naglaskom na povratnike, rome i mlade do 30 godina - preuzmite dokumenta

Novi Pazar za nove poslove! 

U okviru projekta "Novi Pazar za nove poslove", koji implementira Grad Novi Pazar sa svojim implementacionim partnerima, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka (SEDA), Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet - Sandžak i Inicijativom za razvoj i saradnju IDC a koji finansira Nemačka razvojna saradnja, koju sprovodi GIZ u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za Inkluziju FAZA III, raspisani su sledeći pozivi:

1. Javni poziv za podršku razvoju socijalnog preduzetništva kroz obezbeđivanje grantova za razvoj socijalnog preduzetništa za udruženja građana
- preuzmite dokumenta

2. Javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina, za proces edukacije, mentorstva i obezbeđivanja subvencije za samozapošljavanje
- preuzmite dokumenta


PODRŽI I DONIRAJ! UTOPLIMO DOMOVE 30 PORODICA!

Hladni dani koji nas sve čekaju će nekim porodicama mnogo teže pasti. Svake godine jedan deo porodica u Novom Pazaru dočekuje zimu u neizvesnosti zbog socio-ekonomske situacije u kojoj se nalaze. Nezaposlenost, starost, smeštajna udaljenost od centra grada, zdravstveni problemi ...
Merhamet zajedno s ArtiUmom kraj godine obeležava kroz zimsku kampanju u kojoj nabavljamo zimsku posteljinu i grejalice za 30 porodica iz ugroženih kategorija.
Kako bismo svi dočekali ovu zimu bezbrižni, podržimo kampanju svojim proizvoljnim doprinosom.
Podrži i doniraj! Link za donacije - kliknite ovde

Online treningu za terenske radnike

Tim Merhameta je prisustvovao današnjem online treningu za terenske radnike i zdravstvene radnike u okviru projekta „Jačanje angažovanja civilnog društva u uvođenju vakcinacije protiv COVID-19 u Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou“.

Sastanak je vodio Brett Craig iz Svetske zdravstvene organizacije. Prepoznajući važnost podrške vakcinaciji protiv COVID-19 u zemlji, SZO je dobila finansijsku podršku od USAID-a da pomogne zdravstvenim vlastima u razvoju i sprovođenju aktivnosti komunikacije o riziku i angažovanja zajednice.
Ovaj trening će značiti u sprovođenju aktivnosti i jačanju kapaciteta našem timu pri radu na terenu!

Svaki tim se sastoji od 3 člana: lekara, lokalnog predstavnika i volontera. Formirali smo 8 terenskih timova u Novom Pazaru i Sjenici, gde je angažman uzelo:

- 8 medicinskih radnika/ lekara
- 8 predstavnika lokalne zajednice
- 8 volontera


Sastanak partnera Ekchange iz četiri organizacije u Beogradu


Poslednja nedelja novembra bila je posvećena rezidencijalnom sastanku partnera Ekchange iz četiri organizacije u Beogradu.

Jedan od sastanaka koji se fokusirao na obuku pripravnika; analizu procene potreba, a upravljanje projektom sprovodili su međunarodni partneri @adraslovakia sa kojima Merhamet već dve godine realizuje projekat „Razmena dobrih praksi i saradnja u humanitarnim akcijama za generisanje angažovanja“, zajedno sa konzorcijumima partnera širom sveta. svetu i unutar zemlje.

@merhametsandzak

11.2021.

U okviru projekta "Podrška učenju i razvoju dece romske nacionalnosti kao odgovor na kovid19", održana je prva radionica na temu korišćenja digitalnih alata u učenju.

Učesnici radionice su se upoznali sa tim šta sve digitalni svet nosi, kako ostati bezbedan na internetu, te s digitalnim alatima koje učenici mogu koristiti kako bi lakše ovladali gradivom.

Kroz igru Kahoot! učesnici su se upoznali sa retkim i zanimljivim vrstama životinja gde su ih najpre savladali, a onda se i takmičili kroz kviz znanja.

Projekat "Podrška učenju i razvoju dece romske nacionalnosti kao odgovor na kovid19" podržan je od strane Vlade Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a program sprovodi UNOPS u partnerstvu sa SKGO u 99 gradova i opština.

#merhamet #romaeducation #digitaltools #supporttoeducation #swisspro #unops


Dok je jedan deo tima konačno imao priliku da se sretne uživo i više radi na volonterskom menadžmentu, naš deo tima je putem Zoom-a pratio višednevni trening realizovan od 6-10 septembra u Novom Sadu.

Teme koje su se vodile ticale su se tehnika upravljanja izazovima tokom volonterskog boravka, mentorstva i ostalih relevantnih tema za članice konzorcijuma: ADRA Човекољубље - Philanthropy Ekumenska humanitarna organizacija i Merhamet Sandzak. Ovaj projekat se realizuje već drugu godinu zaredom i podržan je od strane Evropske komisije.

MHD “Merhamet Sandžak” iz Novog Pazara i “One nation” iz Velike Britanije i ovog meseca podelili 100 paketa siromašnima

Muslimansko humanitarno društvo “Merhamet-Sandžak” iz Novog Pazara u saradnji sa organizacijom “One nation” iz Velike Britanije, i ovog meseca je obezbedilo sto paketa sa prehrambenim i ostalim životnim namirnicama za građane slabijeg materijalnog stanja. Ovo je peta po redu akcija u Novom Pazaru a pomoć je deljena i u susednim opštinama Tutinu i Sjenicu.
“Ovaj projekat će trajati do kraja ove kalendarske godine tako da ćemo svakog narednog meseca deliti pakete pomoći za sto najugroženijih porodica i građana. Na žalost, u gradu ima još onih kojima je ovakva vrsta pomoći potrebna ali mi nismo u mogućnosti baš svima da pomognemo pa se iskreno nadam da će i ostale humanitarne organizacije priteći u pomoć”, kazao je predsednih HMD “Merhamet-Sandžak” Ismet Suljović.
On je naglasio da ovo humanitarno društvo ima nekoliko porodica koji su stalni korisnici pomoći ali da se uvek za pomoć jave i novi i da se i njima pomogne onoliko koliko se može.
Akcija podele humanitarnih paketa u nekoliko navrata vršila se i u Tutinu i Sjenici, a naredna je sledećeg meseca.

08.2021.
Raspored radionica za avgust – „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“

Na naše veliko zadovoljstvo i radost objavljujemo da počinje Reintegracija kreativno leto!

Pozivamo sve zainteresovane da posete besplatne manifestacije za decu i mlade koje će trajati tokom avgusta i septembra u Novom Pazaru!

Nase kreativno leto deo je aktivnosti projekta "Reintegracija - podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji", finanisiranog od strane Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) - Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke.

07.2021.
U okviru programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) potpisan je Ugovor o donaciji između UNOPS i MHD "Merhamet-Sandžak" za implementaciju projekta "PODRŠKA UČENJU I RAZVOJU DECE ROMSKE NACIONALNOSTI KAO ODGOVOR NA KOVID19". #switzerlandinserbia


preuzmi dokumenta


Bajramsku akcija podjele namirnica i higijenskih sredstva

U Sjenici i Tutinu je u okviru Bajramskih aktivnost realizovana još jedna uspješna akcija podjele paketa i higijenskih sredstva za mjesec Jul. Merhamet Sandžak se i ovog puta neizmerno zahvaljuje svojim prijateljima - donatorima iz organizacije "One Nation".


06.2021.
Raspored radionica za jun – „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“

U okviru projekta „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ pokrenute su radionice za decu i mlade na teritoriji Novog Pazara, Sjenice, Tutina i okoline ova tri grada.

Nastavni plan i program radionica pripremljen je od strane stručnjaka obrazovnog i socijalnog sistema koji su direktno odgovorni za sprovođenje radionica.

Glavni cilj radionica je pružanje obrazovne i podržavajuće uloge povratnicima radi bolje reintegracije u njihovim lokalnim zajednicama, uz podršku i široj zajednici.

Prijave za radionice se vrše lično – Novi Pazar, kancelarija Merhamet Sandzak, Dobrosusedski klub Novi Pazar, 7 juli bb, Sjenica – zgrada Opštine Sjenica, kancelarija 26, Tutin – Dobrosusedski klub Tutin – Peštarska 2/6.  Radionice su besplatne i organizuju se uz poštovanje svih propisanih pravila i procedura, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.  Detaljnije na linku.


05.2021.

Dajemo vam jednu zagonetku sa seminara - NTC sistem učenja - Seminar za voditelje psihosocijalnih radionica - Samo on svoje voće ima a njegova tri brata ne. Šta je to? Snimak sa našeg seminara je u prilogu.

05.2021.
U subotu 15.05. i nedelju 16.05.2021. godine organizujemo seminar za voditelje psihosocijalnih radionica iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina, a u okviru projekta “Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”. Seminar “NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i fukcionalnog razmišljanja“ vode dr Ranko Rajović I gospodin Uroš Petrović, eminentni stručnjaci u oblasti stimulativnih metoda učenja.


05.2021.
"One nation" i "Merhamet-Sandžak" podijelili 50 paketa Novopazarcima u potrebi

Muslimansko humanitarno društvo "Merhamet Sandžak" i Međunarodna humanitarna organizacija "One nation" iz Velike Britanije, podijelili su danas Novopazarcima u potrebi pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima.

Pakete je dobilo 50 porodica slabijeg materijalnog stanja. Po 25 paketa biće podijeljeno građanima Sjenice i Tutina, a 100 paketa je opredijeljeno za porodice u Rožajama.

Naši donatori međunarodna humanitarna organizacija "One nation" iz Velike Britanije, čiji su predstavnici iz Bosne i Hercegovine danas boravili u Novom Pazaru, projekte sprovodi u više od 50 država. Aktivnosti su trenutno prilagođene mubarek mjesecu.

Pozvamo donatore da se još snažije uključe u akcije pomoći građanima u potrebi, posebno u mjesecu ramazanu.


04.2021.
Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva


U okviru projekta "Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva" u Novom Pazaru danas je održano predavanje profesora Aleksandra Leposavića na temu uzgoja i brige o sadnicama malina kao i pravilnoj upotrebi pesticida i vezivanju sadnica.
Naši malinari su imali priliku da dobiju najbolje savete kako da unaprede svoje maline i povećaju prinose.

Naš cilj je da okupimo najmanje 100 malih poljoprivrednih proizvođača i 20 žena iz Novog Pazara i okoline i podržimo ih i kroz edukaciju o negovanju zasada od strane profesora Aleksandra Leposavića.

03.2021.
Konačna lista korisnika građevinskog materijala korisnika po Sporazumu po readmisiji preuzmite dokumenta02.2021.
Seminar - Podsticajna učionica - vodič za primenu efikasnih strategija učenja u nastavi"

"Podsticajna učionica - vodič za primenu efikasnih strategija učenja u nastavi" za voditelje radionica iz Sjenice i Tutina

"Podsticajna učionica - vodič za primenu efikasnih strategija učenja u nastavi" u okviru projekta "Reintegracija podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji" kao vid mentorske podrške za nastavno osoblje koje sprovodi radionice u Dobrosusedskim klubovima Novi Pazar, Sjenica i Tutin.


Seminar je kataloški akreditovan od strane ZUOV-a i deo je kataloga Ministarstva prosvete.
Teme koje su danas obrađene su:


- Aktiviranje i usmeravanje mentalnih aktivnosti učenika u procesu nastave
- Teškoće i prepreke u procesu učenja u uslovima prilagođene nastave kao i brojne druge.

Projekat "Re!ntegracija - podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji" finansiran je od strane Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) - Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke.

Nosilac projekta ASB South East Europe, implementator IDC Serbia, a partneri na projektu su Grad Novi Pazar, Opština Sjenica, Opština Tutin,
Regionalna Razvojna Agencija Sandžaka - SEDA i Merhamet Sandzak 


02.2021.
Potpisani ugovori o subvencijama za samozapošljavanje povratnika

U okviru projekta „Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ svečano su potpisani ugovori o dodeli subvencija za samozapošljavanje sa 45 korisnika.

Nosilac projekta je ASB Serbia (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisničke opštine na projektu su grad Novi Pazar, opština Sjenica, opština Tutin, dok su projektni partneri Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA i Muslimansko humanitarno društvo „Merhamet – Sandžak“.

Osnovni cilj projekta je stvaranje dostojanstvenih uslova života za povratnike kroz intezivnu socio-ekonomsku podršku u cilju održive (re)integracije i unapređenja reintegracionih mehanizama u tri grada u Srbiji. Projekat u vrednosti od 1.226.000 evra je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do kraja 2021. godine.

Proteklih meseci korisnici su imali priliku da pohađaju intezivne biznis obuke i pripreme poslovni plan, a 45 korisnika je podržano u realizaciji svoje ideje kroz dodelu sredstava za njenu implementaciju. Vrednost grantova po korisniku iznosi do 3.000 evra. Podržano je 19 korisnika iz Novog Pazara, 12 iz Tutina i 14 korisnika iz Sjenice. Od toga 11 žena je dobilo sredstva za pokretanje sopstvenog posla. U okviru projekta će u narednom periodu biti dodeljeno još 45 grantova, što ukupno čini 90 dodeljenih grantova prodviđenih projektom.02.2021.
Reintegracija: Ponovo pokrenute besplatne radionice za decu


Posle višemesečne pauze, uslovljene pandemijom korona virusa, ponovo su pokrenute besplatne radionice za decu u okviru projekta podrške reintegraciji u Srbiji. Projekat finansira nemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a realizuje ga organizacija IDC u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak , a uz podršku Grada Novog Pazara i opština Tutin i Sjenica.


Kroz ovaj program do sada je više od 1.426 dece i mladih pohađalo besplatne radionice koje su im višestruko pomogle kako u savlađivanju školskog gradiva, tako i u razvoju kreativnih veština i učenju jezika.

Glavni cilj je pružanje obrazovne i podržavajuće uloge povratnicima radi bolje reintegracije u njihovim lokalnim zajednicama, uz podršku i široj zajednici. Radionice su besplatne i organizuju se uz poštovanje svih propisanih pravila i procedura, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Edukativne radionice za decu održavaju se vikendom u dobrosusedskim klubovima u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, koji su otvoreni u okviru projekta podrške održivoj reintegraciji u Srbiji, a prijave se vrše lično01.2021.
Online OKRUGLI STO eu aid 
Volunteers 


Predstavnice Merhameta imaju priliku da prisustvuju i učestvuju u diskusiji na drugom onlajn okruglom stolu sa organizacijama koje primaju i šalju volontere u okviru EU Aid Volunteers inicijative, na temu Angažman volontera u post-kovid19 eri: Trenutni i budući izazovi za organizacije koje šalju i primaju volontere.

aktuelno . arhiva >>

BUDITE UKLJUČENI

Pojedinac može postići mnogo, a zajedno možemo postići sve.

Ukoliko smatrate da imate dobru ideju ili mehanizam za rešavanje nekog od problema u zajednici, pozivamo vas da nas posetite i pridružite se našem timu!

Ako ste filantrop, kreativac, ili prosto želite da date svoj doprinos zajednici, bićemo vaši partneri.

Bilo da razmenjujemo iskustvo, znanje, veštine ili ideje, tu smo da budemo katalizatori dobrih odnosa u zajednici.

Zdravlje

Poboljšavamo zdravlje dece i porodica kvalitetnom edukacijom i potrebnom pomoći za osnovnim namirnicama i lekovima.

Obrazovanje

Stvaramo veći pristup kvalitetnom obrazovanju i osiguravamo da devojčice i dečaci mogu da uče u sigurnom i pozitivnom okruženju.

Zaštita

Obezbeđujemo da su deca u svakom trenutku na sigurnom i sprečavamo njihovo izlaganje zlostavljanju, zanemarivanju, eksploataciji i nasilju.

Broj zadovoljnih korisnika

Preko 100.000

Godina rada

30

Dostupni smo svakog radnog dana

08-15H

Realizovanih akcija/projekata

Preko 1.000

DONATORI I PARTNERI

Muslimansko humanitarno društvo
Merhamet Sandžak

Adresa:

7. jula bb, 36300 Novi Pazar, Srbija 

Tel:

+381 (0) 20 331 960

E-mail:

office@ merhamet-sandzak.org

All Rights Reserved © Copyright MHD MERHAMET SANDŽAK | #NPNET