JAVNI POZIVI / AKTUELNO


12.2020. |  Predlog liste korisnika REA - gra
đevinski materijal

PREUZMITE DOKUMENTA09.2020. | Kona
čna lista za lokalne firme -  Ekonomski aktivizam Roma u Novom Pazaru. Javni poziv za učešće privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćeno mentorstvo za odabrane kandidate u procesu obavljanja prakse u lokalnim teksilnim firmama.

PREUZMITE DOKUMENTA05.2020. | Objava javnih poziva za mere socijalne i ekonomske podrške u okviru projekta - Re!ntegracija
JAVNI POZIV JE OTVOREN od ponedeljka, 27. aprila 2020. godine, i traje do završetka iskorišćenja sredstava namenjenih za podršku krajnjim korisnicima, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine. 

Mera 1 – Socijalna podrška namenjena je prvenstveno deci, omladini i ženskoj populaciji kako bi kroz
programe psihosocijalne podrške postigli viši nivo društvene integracije. Socijalna podrška obuhvata
sledeće mere, u skladu sa Projektom:

Psiho-socijalna / obrazovna podrška (700 korisnika);
Dobrosusedski klubovi;
Inkluzija u kulturni i javni život lokalne zajednice;
Pravna podrška.
 

PREUZMITE DOKUMENTA

05.2020. | Objava javnih poziva za mere socijalne i ekonomske podrške u okviru projekta - Re!ntegracija
JAVNI POZIV JE OTVOREN od ponedeljka, 27. aprila 2020. godine, i traje do završetka iskorišćenja sredstava namenjenih za podršku krajnjim korisnicima, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine. 

Mera 2 – Ekonomska podrška za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja opsega sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući edukaciji iz oblasti finansija, strateškog planiranja, organizacionog razvoja ili marketinga. Ekonomska podrška obuhvata sledeće mere, u skladu sa Projektom:

2.1. Implementacija biznis treniga;
2.2. Subvencije za mere ostvarivanja prihoda za povratnike;
2.3. Kontinuirane obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju;
2.4. Biznis podrška, savetovanje i monitoring;
 

PREUZMITE DOKUMENTA
 

 


 
 

 


Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

 

 

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET