JAVNI POZIVI


Novi Pazar za nove poslove Inicijativa za inkluziju FAZA III - Konačne liste 05. 2022.

Objavljene konačne liste korisnika u okviru projekta „NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE“ koji je deo programa Nemačke razvojne saradnje: Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju FAZA III. 

Konačna lista NEZAPOSLENI GIZ III
Konačna lista POSLODAVCI GIZ III
Konačna lista SAMOZAPOŠLJAVANJE GIZ III
Konačna lista SOCIJALNO PREDUTETNIŠTVO GIZ III

Odluka NEZAPOSLENI GIZ III
Odluka POSLODAVCI GIZ III
Odluka SAMOZAPOŠLJAVANJE GIZ III
Odluka SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO GIZ III


Novi Pazar za nove poslove Inicijativa za inkluziju FAZA III - Preliminarne liste

Objavljene Preliminarne liste korisnika u okviru projekta „NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE“ koji je deo programa Nemačke razvojne saradnje: Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju FAZA III. 

Socijalna preduzeća GIZ - pdf
Nezaposleni GIZ - pdf
Poslodavci GIZ - pdf
Samozapošljavanje GIZ - pdf

Novi Pazar za nove poslove! 

U okviru projekta "Novi Pazar za nove poslove" koji finansira Nemačka međunarodna saradnja, a implementira GIZ objavljena je preliminarna lista korisnika za javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlađe ispod 30 godina, za proces edukacije, mentorstva i obezbeđivanja subvencije za samozapošljavanje - za proces edukacija za upravljanje sopstvenim poslom i razvoj individualnog biznis plana.

Projekat sprovodi Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom SEDA, Inicijativom za razvoj i saradnju IDC i MHD "Merhamet - Sandžak". -  preuzmite dokumenta
Novi Pazar za nove poslove Inicijativa za inkluziju FAZA III - Javni poziv! 

Objavljeni novi javni pozivi u okviru projekta projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju FAZA III.

Objavljeni su pozivi:

za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povratnike, rome i mlade ispod 30 godina, za proces dokvalifikacije i prekvalifikacije i/ili zapošljavanja kod poznatog poslodavca - preuzmite dokumenta

za izbor poslodavaca za dodelu podrške za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima kroz dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih sa posebnim naglaskom na povratnike, rome i mlade do 30 godina - preuzmite dokumenta

Novi Pazar za nove poslove 01-2022 

U okviru projekta "Novi Pazar za nove poslove", koji implementira Grad Novi Pazar sa svojim implementacionim partnerima, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka (SEDA), Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet - Sandžak i Inicijativom za razvoj i saradnju IDC a koji finansira Nemačka razvojna saradnja, koju sprovodi GIZ u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za Inkluziju FAZA III, raspisani su sledeći pozivi:

1. Javni poziv za podršku razvoju socijalnog preduzetništva kroz obezbeđivanje grantova za razvoj socijalnog preduzetništa za udruženja građana
- preuzmite dokumenta

2. Javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina, za proces edukacije, mentorstva i obezbeđivanja subvencije za samozapošljavanje
- preuzmite dokumenta


Objavljena je preliminarna lista korisnika koji su podneli prijavu u okviru drugog javnog poziva za ekonomski komponentu na našem projektu RE!NTEGRACIJA.


preuzmite dokumenta - pdf

Javni poziv (Re!NTEGRATE – JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA MERE 2. – OBUKE ZA DOKVALIFIKACIJU I PREKVALIFIKACIJU) u okviru projekta “Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”. preuzmite dokumenta - pdf

12.2020. |  Predlog liste korisnika REA - građevinski materijal

preuzmite dokumenta

09.2020. | Konačna lista za lokalne firme - Ekonomski aktivizam Roma u Novom Pazaru. Javni poziv za učešće privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćeno mentorstvo za odabrane kandidate u procesu obavljanja prakse u lokalnim teksilnim firmama.

preuzmite dokumenta

05.2020. | Objava javnih poziva za mere socijalne i ekonomske podrške u okviru projekta - Re!ntegracija

JAVNI POZIV JE OTVOREN od ponedeljka, 27. aprila 2020. godine, i traje do završetka iskorišćenja sredstava namenjenih za podršku krajnjim korisnicima, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.  

Mera 1 – Socijalna podrška namenjena je prvenstveno deci, omladini i ženskoj populaciji kako bi kroz programe psihosocijalne podrške postigli viši nivo društvene integracije. Socijalna podrška obuhvata sledeće mere, u skladu sa Projektom: 

Psiho-socijalna / obrazovna podrška (700 korisnika); 
Dobrosusedski klubovi; 
Inkluzija u kulturni i javni život lokalne zajednice; 
Pravna podrška.

preuzmite dokumenta

05.2020. | Objava javnih poziva za mere socijalne i ekonomske podrške u okviru projekta - Re!ntegracija

JAVNI POZIV JE OTVOREN od ponedeljka, 27. aprila 2020. godine, i traje do završetka iskorišćenja sredstava namenjenih za podršku krajnjim korisnicima, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.  

Mera 2 – Ekonomska podrška za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja opsega sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući edukaciji iz oblasti finansija, strateškog planiranja, organizacionog razvoja ili marketinga. Ekonomska podrška obuhvata sledeće mere, u skladu sa Projektom: 

2.1. Implementacija biznis treniga; 
2.2. Subvencije za mere ostvarivanja prihoda za povratnike; 
2.3. Kontinuirane obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju; 
2.4. Biznis podrška, savetovanje i monitoring;

preuzmite dokumenta

arhiva

BUDITE UKLJUČENI

Pojedinac može postići mnogo, a zajedno možemo postići sve.

Ukoliko smatrate da imate dobru ideju ili mehanizam za rešavanje nekog od problema u zajednici, pozivamo vas da nas posetite i pridružite se našem timu!

Ako ste filantrop, kreativac, ili prosto želite da date svoj doprinos zajednici, bićemo vaši partneri.

Bilo da razmenjujemo iskustvo, znanje, veštine ili ideje, tu smo da budemo katalizatori dobrih odnosa u zajednici.

Zdravlje

Poboljšavamo zdravlje dece i porodica kvalitetnom edukacijom i potrebnom pomoći za osnovnim namirnicama i lekovima.

Obrazovanje

Stvaramo veći pristup kvalitetnom obrazovanju i osiguravamo da devojčice i dečaci mogu da uče u sigurnom i pozitivnom okruženju.

Zaštita

Obezbeđujemo da su deca u svakom trenutku na sigurnom i sprečavamo njihovo izlaganje zlostavljanju, zanemarivanju, eksploataciji i nasilju.

Broj zadovoljnih korisnika

Preko 100.000

Godina rada

30

Dostupni smo svakog radnog dana

08-15H

Realizovanih akcija/projekata

Preko 1.000

DONATORI I PARTNERI

Muslimansko humanitarno društvo
Merhamet Sandžak

Adresa:

7. jula bb, 36300 Novi Pazar, Srbija 

Tel:

+381 (0) 20 331 960

E-mail:

office@ merhamet-sandzak.org

All Rights Reserved © Copyright MHD MERHAMET SANDŽAK | #NPNET