Predstavljeni novi Javni pozivi za povratnike, Rome i mlade do 30 godina

U petak, 15.novembra U okviru projekta "Održivezajednice u Sandžaku - Od mere do karijere" prezentovana su dva konkursa.
Na prezentaciji su predstavljeni konkursi za izbor nezeposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, sa posebnim naglaskom na povratnike, Rome i mlade ispod 30 godina, za proces edukacije, mentorstva i obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje kao i konkursa za podršku Udruženjima građana za razvoj socijalnog preduzetništva kroz obezbeđivanje grantova u vidu opreme.

Ciljani korisnici moraju imati prebivalište, odnosno biti registrovani na teritoriji Novog Pazara ili Tutina.

U okviru prezentacije zainteresovanim licima predstavljeni su uslovi konkurisanja i način selekcije potencijalnih korisnika.

Uslove konkursa prezentovali su u ime gradske uprave gospodin Fevzija Murić i predstavnici partnera na projektu Igor Kojčić – IDC, Samir Buhić - SEDA i Jelena Višić – MHD „Merhamet – Sandžak“. Prezentacije su održane u Novom Pazaru i Tutinu.

Projekat „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ deo je Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.

 

 
 


Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

 

 

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET