Održive zajednice u Sandžaku, druga komponenta projekta
Period realizacije projekta: 2010/11.
Rezultati projekta: Unapređeni uslovi stanovanja za 52 porodice IRL Roma iz naselja Blaževo, Novi Pazar/ izgrađeno 16 krovova, 10 skloništa od čvrstog materijala i 25 toaleta u skladu sa srpskim nacionalnim standardom
Vrednost projekta u sve tri komponente: 117.600 evra
Donator: Norveška Crkvena Pomoć/Norwegian Church Aid, NCA

 

 

 


Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

 

 

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET