Opismenjavanje odraslih Roma
Period realizacije projekta: 2013/14/15
Rezultati projekta: 120 odraslih Roma prošlo treninge opismenjavanja, naučili da čitaju i pišu ćirilicu i latinicu, popunjavaju administrativne formulare; Integracija IRL Roma sa domicilnim romskim stanovništvom
Vrednost projekta: 25.000 evra
Donator: Svetska zdravstvena organizacija

 

 


Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

 

 

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET