PROGRAMI

 

Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva – ADA
Projekat je usmeren je na unapređenje socio-ekonomskog statusa malih poljoprivrednih gazdinstava, koji se pretežno bave proizvodnjom maline, ali i drugog voća i povrća, kao i žena iz ruralnih područja kroz edukaciju o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi voća i povrća i preduzetništvu, kao i korišćenje skladišnih i prerađivačkih kapaciteta hladnjače koja će biti izgrađena zahvaljujući projektu i vođena po principima socijalnog preduzetništva.

Glavni cilj projekta je smanjenje siromaštva kroz socio-ekonomsko osnaživanje malih poljoprivrednih gazdinstava i žena iz ruralnih područja.

Planirano je da se, zahvaljujući projektu vrednom oko 400 hiljada eura, za period od dve godine osnaži najmanje 100 malih poljoprivrednih gazdinstava i najmanje 20 žena iz ruralnih područja sa teritorije Grada Novog Pazara.

Osnaživanje podrazumeva i sticanje znanja i veština za: proizvodnju malina i drugog voća i povrća, prikupljanje šumskih plodova i samoniklog lekovitog i začinskog bilja, skladištenje, preradu i plasman finalnih proizvoda kroz korišćenje usluga novoformiranog socijalnog preduzeća. Finansiran je od strane Austrijske razvojne agencije (ADA) sredstvima Austrijske razvojne saradnje, a implementira ga ASB Austrija u partnerstvu sa Inicijativom za razvoj i saradnju, Gradom Novim Pazarom, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka, Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Novog Pazara i Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet-Sandžak”.

Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji - LAP
Projekat predviđa izgradnju deset kuća, podelu deset paketa građevinskog materijala za završetak radova na postojećim objektima i dvadeset grantova za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji. Realizuje se od jula 2018. do jula 2020. godine, sa ciljem da podrži sprovođenje Lokalnog akcionog plana i ekonomski osnaži interno raseljena lica i povratnike po Sporazumu od readmisiji. Projekat finansira Evropska unija kao deo šireg programa “EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika”, a realizuje Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak”.

Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere - GIZ
Cilj projekta je povećanje zapošljivosti povratnika po Sporazumu o readmisiji, Roma i drugih teže zapošljivih kategorija putem realizacije programa obuka usklađenih sa potrebama lokalnog tržišta rada i programima podrške zapošljavanju i samozapošljavanju, kao i razvoja socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru i Tutinu. U okviru projekta kroz različite mere povećanja zapošljivosti i zapošljavanja biće osnaženo: 50 pojedinaca koji pripadaju teže zapošljivim grupama stanovništva, 10 privrednih subjekata, 2 udruženja građana, lokalna zajednica i drugi akteri na lokalnom i regionalnom nivou. Projekat je finansiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju / Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa opštinom Tutin, Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak. , Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Udrženje građana Inicijativa za razvoj I saradnju – IDC.
 

Ekonomski aktivizam Roma u Novom Pazaru - SKGO
Dužina trajanja projekta je 12 meseci (od 4. septembra 2019. do 3. septembra 2020.) Grad Novi Pazar realizuje projekat u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom “Merhamet – Sandžak”. Projekat finansira Evropska unija. Ovaj Projekat je deo šireg programa “EU PODRŠKA UKLJUČIVANJU ROMA – Osnaživanje lokalnih zajednica u inkluziji Roma” koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).
Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalne uključenosti Roma podsticanjem i podrškom ranjivim grupama u stvaranju mogućnosti za zapošljavanje. Posebni zadaci su osnaživanje romske populacije u Novom Pazaru pružanjem obrazovanja i stručne obuke i predstavljanje vidljivosti Roma na tržištu rada za stvaranje mogućnosti zapošljavanja romske populacije u Novom Pazaru.Najmanje 20 osoba romske populacije direktno uključenih u projektne aktivnosti (tokom obuka), pružaoci usluga obuke, Romski koordinator, SEDA (Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka.
Obuka za rad u tekstilnoj industriji - Obuka za rad na šivaćim mašinama, obuka u lokalnim tekstilnim firmama; Obuka za aktivno traženje posla, zapošljavanje i samozapošljavanje - Izbor pružaoca usluga, organizovanje četiri treninga.
 

Reintegracija- podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiju - BMZ
Raspisan je javni poziv za korisnike u okviru projekta - Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji - Socijalna podrška i Ekonomska podrška za pokretanje sopstvenog posla.

Projekat je finansiran od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke- BMZ
Nosilac projekta je ASB South East Europe, implementator IDC Serbia, a partneri na projektu su Grad Novi Pazar, Opština Sjenica, Opština Tutin - Oficijalna stranica u partnerstvu sa Regionalna Razvojna Agencija Sandžaka - SEDA i Merhamet Sandzak.

Mera 1 Psiho – socijalna I obrazovna podrška namenjena je prvenstveno deci, omladini I ostalim marginalizovanim grupama kroz organizovanje BESPLATNIH RADIONICA iz raznih oblasti za povratnike I ostale socijalno ugrožene kategorije koje vode stručnjaci iz različitih oblasti.Za Meru 1 Psihosocijalne I obrazovne podrške je zadužen tim
MHD ,,Merhamet-Sandžak’’

Mera 2 - Ekonomska podrška za pokretanje sopstvenog posla ili unapređenje već postojećeg sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući edukaciji iz oblasti finansija, strateškog planiranja, organizacionog razvoja ili marketinga. Ovom merom se predviđa prekvalifikacija I dokvalifikacija korisnika, podrška pri izradi biznis planova , kao I dodela ekonomskih grantova u vidu opreme. Za Meru 2 je zadužena Regonalna Razvojna Agencija Sandžaka-SEDA.
Za radionice korisnici se prijavljuju u MHD ,,Merhamet- Sandžak”, Kragujevačka 12 , a za Ekonomsku podršku u Regionalnoj Razvojnoj agenciji – SEDA u Novom Pazaru, na adresi 7.  juli bb, u Tutinu, na adresi Pešterska 2/6, i u zgradi opštine Sjenica, adresa Kralja Petra I 10, kancelarija br.26.
Trajanje projekta: 02. decembar 2019. godine – 31.decembar 2021. godine.

ASPEM I ADRA
Međunarodni projekat obuke i razmene volontera

 

arhiva


Opismenjavanje odraslih Roma / FOTO
Period realizacije projekta: 2013/14/15
Rezultati projekta: 120 odraslih Roma prošlo treninge opismenjavanja, naučili da čitaju i pišu ćirilicu i latinicu, popunjavaju administrativne formulare; Integracija IRL Roma sa domicilnim romskim stanovništvom
Vrednost projekta: 25.000 evra
Donator: Svetska zdravstvena organizacija

Održive zajednice u Sandžaku, druga komponenta projekta / FOTO
Period realizacije projekta: 2010/11.
Rezultati projekta: Unapređeni uslovi stanovanja za 52 porodice IRL Roma iz naselja Blaževo, Novi Pazar/ izgrađeno 16 krovova, 10 skloništa od čvrstog materijala i 25 toaleta u skladu sa srpskim nacionalnim standardom
Vrednost projekta u sve tri komponente: 117.600 evra
Donator: Norveška Crkvena Pomoć/Norwegian Church Aid, NCA

Socijalizacija romske dece u Blaževu
Period realizacije projekta: 2009.
Rezultati projekta: Održana 24 higijensko-zdravstvena treninga, uspostavljena bolja praksa za higijenu predstavljena romskoj deci i omladini; unapređene mogućnosti edukacije i integrisanje u društvo kroz socijalizaciju i psihosocijalne aktivnosti, uručeni higijenski setovi u cilju vežbanja osnovnih higijenskih veština
Vrednost projekta: 5.400 dolara
Donator: Pro, UNDP/ Švajcarska ambasada u Srbiji

Jačanje učešća građana u procesu donošenja odluka u ruralnim područjima
Partnertstvo sa DFSPC „Čovekoljublje“, realizacija u tri opštine- Novi Pazar, Niš, Vranje
Period realizacije projekta: 2012.
Ukupna vrednost projekta: 117.000 evra/ Novi Pazar: 20.000 evra
Rezultati projekta: Sprovedeno istraživanje putem anketiranja 100 lica iz ruralnog područja na teme socijalne zaštite, obrazovanja, prava na rad, pristupa kulturnim pravima, životnoj sredini, bezbednosti i sigurnosti

Da starost ne bude teret
Partnerstvo sa Udruženjem „Jedinstvo Akcije“
Period realizacije projekta: 2014.
Ukupna vrednost projekta:10.000 evra
Rezultati projekta:
1. Sprovedeno istraživanje o potrebama starih sa ruralnog područja grada Novog Pazara u oblasti socijalne zaštite na
    uzorku od 100 domaćinstava
2. Razvijene preporuke lokalnoj samoupravi o mehanizmima za poboljšanje uslova života starih na selu

Detinjstvo pre burme
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Ukupna vrednost projekta: 397.600 dinara
Period realizacije projekta: 2016.
Rezultati projekta:
• Podignut nivo svesti Roma i Romkinja u Novom Pazaru o značaju stupanja u brak i planiranja porodice, posledicama
   po zdravlje i intelektualni razvoj u slučaju prevremenih i ugovorenih brakova
• Održane radionice, forum dijalozi i fokus grupe na temu prevencije stupanja u ugovorene brakove sa romskom
   zajednicom u Blaževu u toku projektnog perioda
• Povećan broj učenika/ca romske populacije koji završavaju osnovnu školu i nastavljaju dalje obrazovanje
• Omogućena socijalna inkluzija romske omladine
• Šira javnost informisana o problemu prevremenih/prisilnih brakova koji postoji u romskoj zajednici i uključena u
   rešavanje iste.

Podrška inkluzivnim procesima - Poboljšanje zdravstveno-higijenskih uslova romskog stanovništva u naselju Blaževo
Donator: Evropski PROGRES
Ukupna vrednost projekta: 1.181.200 dinara
Rezultati projekta:
1. Lokalne institucije aktivno učestvovale u pružanju zdravstveno-sanitarnih usluga romskom stanovništvu u Blaževu
2. Povećan nivo higijene u romskom naselju Blaževo i poboljšane šanse za integraciju u društvo
3. Šira javnost informisana o problemima romske zajednice u Blaževu i sprovedenim mehanizmima za rešavanje istih

Prikupljanje humanitarne pomoći (odeće, hrane, lekova) za izbeglice iz Sirije
Aktivisti Minhena, Drezdena i Švajcarske

Period realizacije: 2015/16.
Rezultati: Humanitarna pomoć distribuirana ciljnoj grupi, uspostavljena saradnja sa organizacijama koje delaju u izbegličkim kampovima i sabirnim centrima koji se nalaze na pograničnom prostoru
Ključna dostignuća- (Ključni uspesi/najistaknutiji momenti)

• Kohezivan liderski tim
• 25 godina aktivnog rada
• Preko 40 projekata realizovano do sada
• Efektivna podrška ciljnim grupama nakon implementacije projekata
• Transparentnost rada
 

 

 


Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

 

 

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET